Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
121 Ioenhi.com 52.5 26.75 68.75 49 phút 53 giây
122 metrotran 52.5 26.75 68.75 59 phút 48 giây
123 thanhha 57.5 22.75 68.75 1 giờ 28 phút 46 giây
124 quocthainguyen13092006 57.5 22.5 68.5 40 phút 29 giây
125 NMiley 55 24.5 68.5 46 phút 16 giây
126 tranthaihoa0409 55 24.5 68.5 1 giờ 54 giây
127 lequynhhuong 50 28.5 68.5 1 giờ 10 phút 47 giây
128 Minhdy 52.5 26.5 68.5 1 giờ 13 phút 6 giây
129 minhchau06 47.5 30.5 68.5 1 giờ 16 phút 9 giây
130 MinhDuc2006 62.5 18.5 68.5 1 giờ 19 phút 52 giây
131 dongnguyen 52.5 26.5 68.5 1 giờ 26 phút 52 giây
132 TRAN THAO MY 55 24.25 68.25 54 phút 54 giây
133 Victor 47.5 30.25 68.25 1 giờ 21 phút 8 giây
134 vothaibinh2006 50 28 68 56 phút 30 giây
135 baokha 55 24 68 1 giờ 7 phút 58 giây
136 Danhlee 52.5 26 68 1 giờ 21 phút 13 giây
137 lelina0603 55 23.5 67.5 33 phút 9 giây
138 vinhthai 57.5 21.5 67.5 50 phút 25 giây
139 vanan 47.5 29.5 67.5 1 giờ 16 phút 36 giây
140 haphuong_2006 45 31.5 67.5 1 giờ 21 phút 26 giây