Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
201 anphu123 52.5 20.5 62.5 1 giờ 14 phút 57 giây
202 khanhquynh2017 47.5 24.5 62.5 1 giờ 24 phút 17 giây
203 Ando 52.5 20.5 62.5 1 giờ 29 phút 39 giây
204 Cun2006 47.5 24.5 62.5 1 giờ 29 phút 58 giây
205 Tram02032006 52.5 20.25 62.25 1 giờ 10 phút 20 giây
206 viminasa 47.5 24.25 62.25 1 giờ 15 phút 10 giây
207 tranquangminh 50 22.25 62.25 1 giờ 17 phút 50 giây
208 khoinguyen2006 52.5 20.25 62.25 1 giờ 23 phút 17 giây
209 chau123 50 22.25 62.25 1 giờ 24 phút 49 giây
210 baochau3006 52.5 20 62 1 giờ 2 phút 56 giây
211 MinhKhiet2006 42.5 28 62 1 giờ 4 phút 14 giây
212 bichvannguyen 47.5 24 62 1 giờ 14 phút 19 giây
213 quocduyvo 50 22 62 1 giờ 27 phút 53 giây
214 buianhltv56 42.5 28 62 1 giờ 29 phút 58 giây
215 Hải Thụy 52.5 19.75 61.75 47 phút 6 giây
216 nhathoang04112006 40 29.75 61.75 1 giờ 20 phút 21 giây
217 hoanggiabao2008 45 25.5 61.5 1 giờ 27 phút 58 giây
218 nguyenanhdung 52.5 19.5 61.5 1 giờ 29 phút 56 giây
219 SOFIAVUONG 55 17.5 61.5 1 giờ 29 phút 58 giây
220 ngthuy606 47.5 23.5 61.5 1 giờ 29 phút 58 giây