Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
361 nguyenlong2006 37.5 19.75 49.75 1 giờ 8 phút 24 giây
362 THUMINHNST02042006 37.5 19.5 49.5 28 phút 45 giây
363 anhkiet2006 35 21.5 49.5 40 phút 51 giây
364 lamphuonglinh 35 21.5 49.5 1 giờ 20 phút 11 giây
365 tatthang 27.5 27.5 49.5 1 giờ 28 phút 42 giây
366 hoangdung 35 21.25 49.25 1 giờ 24 phút 47 giây
367 tranphucan 37.5 19 49 1 giờ 8 phút 26 giây
368 vonguyenbaongoc 37.5 19 49 1 giờ 29 phút 58 giây
369 minhlc06 37.5 18.5 48.5 1 giờ 19 phút 7 giây
370 catnhi 42.5 14.5 48.5 1 giờ 29 phút 58 giây
371 thobaongoc 40 16.5 48.5 1 giờ 29 phút 58 giây
372 hltmongdieu 27.5 26.5 48.5 1 giờ 29 phút 58 giây
373 anhmia 37.5 18.25 48.25 1 giờ 12 phút 11 giây
374 ngocan06 37.5 18.25 48.25 1 giờ 15 phút 48 giây
375 thaikhanh 35 20.25 48.25 1 giờ 24 phút 24 giây
376 khuestar2007 40 16 48 1 giờ 4 phút 35 giây
377 PNghi 37.5 18 48 1 giờ 29 phút 58 giây
378 phuongtina 37.5 17.75 47.75 1 giờ 23 phút 10 giây
379 Tonthatgiahien 37.5 17.5 47.5 49 phút 54 giây
380 nguyenthiennhan 40 15.25 47.25 47 phút 48 giây