Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
41 dinhthuy2006 62.5 26.5 76.5 1 giờ 15 phút 27 giây
42 anhtriet18102006 55 32.5 76.5 1 giờ 20 phút 17 giây
43 hieungan 55 32.5 76.5 1 giờ 26 phút 25 giây
44 thydtm 62.5 26.5 76.5 1 giờ 29 phút 39 giây
45 ngocpham 57.5 30 76 57 phút 52 giây
46 Phuocthinh 60 28 76 1 giờ 29 phút 58 giây
47 anhthu2305 62.5 26 76 1 giờ 29 phút 58 giây
48 nguoipleiku 57.5 29.75 75.75 1 giờ 15 phút 10 giây
49 lamhan 57.5 29.5 75.5 1 giờ 22 phút 45 giây
50 vietha2007 60 27.5 75.5 1 giờ 27 phút 4 giây
51 supermodel2006 57.5 29.5 75.5 1 giờ 29 phút 3 giây
52 phamhuonggiang 57.5 29.25 75.25 1 giờ 26 phút 12 giây
53 LNTM2006 52.5 33 75 40 phút 6 giây
54 HoangDucAnh 57.5 29 75 1 giờ 21 phút 7 giây
55 buithiminhhien 60 26.5 74.5 48 phút 40 giây
56 sansan 60 26.5 74.5 1 giờ 13 phút 51 giây
57 maihuong 57.5 28.5 74.5 1 giờ 17 phút 13 giây
58 Hoanganhsooin 62.5 24.5 74.5 1 giờ 24 phút 15 giây
59 nguyenhaminhkhue 57.5 28 74 1 giờ 26 phút 50 giây
60 minhhat 65 22 74 1 giờ 27 phút 51 giây