Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
81 nguyenlocminh 52.5 30.25 72.25 1 giờ 28 phút 16 giây
82 Kathy 57.5 26.25 72.25 1 giờ 29 phút 58 giây
83 trangiahan282 52.5 30 72 1 giờ 21 phút 23 giây
84 nhatminh08102006 57.5 26 72 1 giờ 23 phút 28 giây
85 TRANDINHDANGKHOA 47.5 34 72 1 giờ 27 phút 55 giây
86 huyhoang 47.5 34 72 1 giờ 29 phút 58 giây
87 HuyenMy2006 57.5 26 72 1 giờ 29 phút 58 giây
88 phancaohuyanh 57.5 26 72 1 giờ 29 phút 58 giây
89 Minhduc Leon 55 27.75 71.75 50 phút 2 giây
90 nguyenmanhdung 55 27.75 71.75 1 giờ 8 phút 14 giây
91 tung0204 57.5 25.75 71.75 1 giờ 26 phút 54 giây
92 dangbachai 57.5 25.5 71.5 1 giờ 24 phút 2 giây
93 Ngocminh123 62.5 21.25 71.25 1 giờ 29 phút 58 giây
94 hongnhung 55 27 71 18 phút 3 giây
95 Betty 55 27 71 1 giờ 10 phút 26 giây
96 Phamkhueanh2006 52.5 29 71 1 giờ 18 phút 15 giây
97 Thaithanhhai 57.5 25 71 1 giờ 25 phút 7 giây
98 huycuong1179 55 27 71 1 giờ 27 phút 29 giây
99 ptnhien 50 31 71 1 giờ 29 phút 58 giây
100 yenbuu 52.5 28.75 70.75 1 giờ 18 phút