Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
81 nguyen thuy quynh 55 28.25 72.25 1 giờ 21 phút 42 giây
82 nguyenlocminh 52.5 30.25 72.25 1 giờ 28 phút 16 giây
83 Kathy 57.5 26.25 72.25 1 giờ 29 phút 58 giây
84 trangiahan282 52.5 30 72 1 giờ 21 phút 23 giây
85 nhatminh08102006 57.5 26 72 1 giờ 23 phút 28 giây
86 TRANDINHDANGKHOA 47.5 34 72 1 giờ 27 phút 55 giây
87 huyhoang 47.5 34 72 1 giờ 29 phút 58 giây
88 HuyenMy2006 57.5 26 72 1 giờ 29 phút 58 giây
89 phancaohuyanh 57.5 26 72 1 giờ 29 phút 58 giây
90 Minhduc Leon 55 27.75 71.75 50 phút 2 giây
91 nguyenmanhdung 55 27.75 71.75 1 giờ 8 phút 14 giây
92 tung0204 57.5 25.75 71.75 1 giờ 26 phút 54 giây
93 dangbachai 57.5 25.5 71.5 1 giờ 24 phút 2 giây
94 Ngocminh123 62.5 21.25 71.25 1 giờ 29 phút 58 giây
95 hongnhung 55 27 71 18 phút 3 giây
96 Betty 55 27 71 1 giờ 10 phút 26 giây
97 Phamkhueanh2006 52.5 29 71 1 giờ 18 phút 15 giây
98 Thaithanhhai 57.5 25 71 1 giờ 25 phút 7 giây
99 huycuong1179 55 27 71 1 giờ 27 phút 29 giây
100 ptnhien 50 31 71 1 giờ 29 phút 58 giây