Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
401 phamthuytrang 32.5 18.5 44.5 1 giờ 29 phút 21 giây
402 quocbinh06 35 16.25 44.25 1 giờ 9 phút 26 giây
403 dungthu4 45 8 44 19 phút 43 giây
404 phamtranbaongoc 37.5 14 44 1 giờ 16 phút 11 giây
405 doracuong 30 19.5 43.5 1 giờ 7 phút 21 giây
406 bonbonht36 30 19.5 43.5 1 giờ 24 phút 59 giây
407 minhluan57 35 15 43 1 giờ 19 phút 4 giây
408 Phuongchau 30 18.5 42.5 36 phút 10 giây
409 binhminh 32.5 16.5 42.5 57 phút 30 giây
410 Minhhy20 30 18.5 42.5 1 giờ 18 phút 37 giây
411 phuc126 40 10 42 27 phút 4 giây
412 kangsung 35 14 42 31 phút 29 giây
413 khanhhanguyen 37.5 12 42 32 phút 50 giây
414 Ariel3495 35 14 42 1 giờ 29 phút 58 giây
415 LacNguyenVinhKhang 32.5 15.75 41.75 1 giờ 22 phút 39 giây
416 ritana 32.5 15.75 41.75 1 giờ 29 phút 58 giây
417 phantuanbao 25 21.5 41.5 1 giờ 26 phút 4 giây
418 phungquanganh2006 22.5 23.5 41.5 1 giờ 29 phút 58 giây
419 hanngoctrucquynh 27.5 19.25 41.25 52 phút 23 giây
420 giaminh2802 30 17.25 41.25 1 giờ 20 phút 40 giây