Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
341 khanhvan 40 19.5 51.5 1 giờ 23 phút 57 giây
342 MinhThai 42.5 17.5 51.5 1 giờ 27 phút 15 giây
343 khuenghi 35 23.5 51.5 1 giờ 29 phút 14 giây
344 Nguyễn Thị Ly Na 45 15.25 51.25 57 phút 18 giây
345 khainguyenlam 37.5 21.25 51.25 1 giờ 9 phút 45 giây
346 huynhngocquangminh 37.5 21 51 51 phút 59 giây
347 mathoainhu06 37.5 21 51 1 giờ 10 phút 12 giây
348 thaole2002 40 19 51 1 giờ 11 phút 25 giây
349 phuchanh 40 19 51 1 giờ 13 phút 15 giây
350 phuongthao06 37.5 21 51 1 giờ 29 phút 58 giây
351 quynhvodich1234 37.5 20.75 50.75 1 giờ 29 phút 58 giây
352 khoinguyen07 40 18.5 50.5 34 phút 31 giây
353 thachthao2017 40 18.5 50.5 50 phút 52 giây
354 nguyentrungtin 30 26.5 50.5 56 phút 48 giây
355 lamsonbros 40 18.25 50.25 49 phút 9 giây
356 nguyendinhuy 40 18.25 50.25 1 giờ 3 phút 24 giây
357 lamgiabaococa2006 35 22.25 50.25 1 giờ 8 phút 54 giây
358 NGUYENTHANHNGOC 40 18.25 50.25 1 giờ 12 phút 55 giây
359 CAMTU 37.5 20 50 1 giờ 17 phút 19 giây
360 Anhtuanhuynhson 30 26 50 1 giờ 29 phút 58 giây