Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
221 kienvang 47.5 23.5 61.5 1 giờ 29 phút 58 giây
222 mytran 47.5 23.25 61.25 1 giờ 9 phút 54 giây
223 lehongphuc789 42.5 27.25 61.25 1 giờ 18 phút 42 giây
224 LeHaNgocMinh 50 21 61 57 phút 45 giây
225 phamlevi 45 25 61 1 giờ 10 phút 8 giây
226 tranngoctram 45 25 61 1 giờ 16 phút 35 giây
227 tranhoangnam 45 25 61 1 giờ 24 phút 11 giây
228 hoacuctrang168@gmail.com 45 25 61 1 giờ 29 phút 58 giây
229 trần thị phương oanh 45 25 61 1 giờ 29 phút 58 giây
230 dinhnam2604 42.5 26.75 60.75 1 giờ 20 phút 26 giây
231 diemquynhlvq 47.5 22.75 60.75 1 giờ 21 phút 8 giây
232 nguyenthaihuy 47.5 22.75 60.75 1 giờ 26 phút 10 giây
233 tranvietanh 47.5 22.5 60.5 1 giờ 19 phút 14 giây
234 tuanhung 35 32.5 60.5 1 giờ 22 phút 31 giây
235 huynhkhathanh 50 20.5 60.5 1 giờ 27 phút 54 giây
236 nguyenquangminhldc 42.5 26.5 60.5 1 giờ 28 phút 3 giây
237 nguyentuankiet 50 20.5 60.5 1 giờ 29 phút 57 giây
238 khanhlinh56 40 28.5 60.5 1 giờ 29 phút 58 giây
239 uyennhi.piano 45 24.25 60.25 58 phút 2 giây
240 truongminhkhoi 37.5 30.25 60.25 1 giờ 29 phút 58 giây