Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
181 NAMGONG 52.5 22.5 64.5 1 giờ 2 phút 15 giây
182 windbmt@yahoo.com 52.5 22 64 54 phút 55 giây
183 ThaiSon 42.5 30 64 1 giờ 14 phút 8 giây
184 nguyensongan 50 24 64 1 giờ 17 phút 35 giây
185 nguyentuetam 50 24 64 1 giờ 26 phút 43 giây
186 tranhoan 47.5 26 64 1 giờ 29 phút 34 giây
187 Michiko2006 47.5 25.75 63.75 34 phút 20 giây
188 Lucy2002 47.5 25.5 63.5 1 giờ 27 giây
189 JMJ_NNMT1219 55 19.5 63.5 1 giờ 3 phút 30 giây
190 lequynhanh 52.5 21.5 63.5 1 giờ 13 phút 50 giây
191 thanhngochoang 45 27.5 63.5 1 giờ 16 phút 48 giây
192 phunguyen75 52.5 21.5 63.5 1 giờ 29 phút 58 giây
193 ThaoAnh293 42.5 29 63 59 phút 45 giây
194 Tranhoaiminhkhoi 47.5 25 63 1 giờ 27 phút 1 giây
195 SuperCuteTommy 45 27 63 1 giờ 29 phút 5 giây
196 ThuyAn 47.5 25 63 1 giờ 29 phút 58 giây
197 vu viet phuc 57.5 17 63 1 giờ 29 phút 58 giây
198 lynguyen 47.5 24.75 62.75 1 giờ 7 phút 24 giây
199 minhchau_101 47.5 24.75 62.75 1 giờ 26 phút 50 giây
200 tinbaotam2006 47.5 24.5 62.5 27 phút 45 giây