Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
381 nguyenthiennhan 40 15.25 47.25 47 phút 48 giây
382 Bushbeo 40 15.25 47.25 1 giờ 29 phút 58 giây
383 powedang 32.5 21.25 47.25 1 giờ 29 phút 58 giây
384 phuonganhnl 35 19 47 46 phút 5 giây
385 lehien.0712 32.5 21 47 1 giờ 20 phút 14 giây
386 nguyenngoc1572006@gmail.com 35 19 47 1 giờ 29 phút 58 giây
387 tvnghia 35 19 47 1 giờ 29 phút 58 giây
388 nguyenthanhluan123 35 18.75 46.75 1 giờ 25 giây
389 Anhkhoa3112006 45 10.5 46.5 31 phút 26 giây
390 ngocchau2006 35 18.5 46.5 1 giờ 3 phút 8 giây
391 Phuong2106 35 18.5 46.5 1 giờ 10 phút 53 giây
392 phuongquynh 35 17.75 45.75 1 giờ 6 phút 53 giây
393 tranminhdang 37.5 15.5 45.5 37 phút 35 giây
394 Truong Ngoc Nhu Y 42.5 11.5 45.5 1 giờ 29 phút 43 giây
395 tdvietdung 30 21.5 45.5 1 giờ 29 phút 58 giây
396 truongtonhu 40 13 45 29 phút 17 giây
397 nguyenminhquan 35 17 45 57 phút 27 giây
398 vankhanh2006 30 20.75 44.75 55 phút 51 giây
399 nguyenngocngantrang 40 12.5 44.5 1 giờ 6 phút 34 giây
400 nguyenthanhxuan 30 20.5 44.5 1 giờ 23 phút 10 giây