Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
61 boycute20 52.5 31.75 73.75 1 giờ 27 phút 20 giây
62 baotran7929 57.5 27.5 73.5 42 phút 4 giây
63 quynhanh2006jennifer 60 25.5 73.5 57 phút 12 giây
64 tuyetdang 50 33.5 73.5 1 giờ 15 phút 25 giây
65 tructhanh1103 62.5 23.5 73.5 1 giờ 20 phút 28 giây
66 KateNguyen 60 25.5 73.5 1 giờ 20 phút 34 giây
67 LEPHAMYENTHU 57.5 27.5 73.5 1 giờ 23 phút 6 giây
68 nguyenthanhhoangtrang 57.5 27 73 34 phút 45 giây
69 minhhuy0501 55 29 73 50 phút 11 giây
70 noel2612 57.5 27 73 50 phút 51 giây
71 uyenninh 55 29 73 51 phút 12 giây
72 nguyenbaovy 57.5 26.75 72.75 51 phút 12 giây
73 tranthilengan 52.5 30.5 72.5 58 phút 13 giây
74 Hieusimon5 52.5 30.5 72.5 1 giờ 1 phút 55 giây
75 Huynh duy 57.5 26.5 72.5 1 giờ 4 phút 26 giây
76 Trangluong 55 28.5 72.5 1 giờ 20 phút 29 giây
77 laitham79 57.5 26.5 72.5 1 giờ 22 phút
78 letanloi68 55 28.5 72.5 1 giờ 29 phút 58 giây
79 minhkhoa 60 24.25 72.25 1 giờ 15 phút 41 giây
80 nguyen thuy quynh 55 28.25 72.25 1 giờ 21 phút 42 giây