Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
61 vokimngan2501 55 30 74 1 giờ 29 phút 58 giây
62 boycute20 52.5 31.75 73.75 1 giờ 27 phút 20 giây
63 baotran7929 57.5 27.5 73.5 42 phút 4 giây
64 quynhanh2006jennifer 60 25.5 73.5 57 phút 12 giây
65 tuyetdang 50 33.5 73.5 1 giờ 15 phút 25 giây
66 tructhanh1103 62.5 23.5 73.5 1 giờ 20 phút 28 giây
67 KateNguyen 60 25.5 73.5 1 giờ 20 phút 34 giây
68 LEPHAMYENTHU 57.5 27.5 73.5 1 giờ 23 phút 6 giây
69 nguyenthanhhoangtrang 57.5 27 73 34 phút 45 giây
70 minhhuy0501 55 29 73 50 phút 11 giây
71 noel2612 57.5 27 73 50 phút 51 giây
72 uyenninh 55 29 73 51 phút 12 giây
73 nguyenbaovy 57.5 26.75 72.75 51 phút 12 giây
74 tranthilengan 52.5 30.5 72.5 58 phút 13 giây
75 Hieusimon5 52.5 30.5 72.5 1 giờ 1 phút 55 giây
76 Huynh duy 57.5 26.5 72.5 1 giờ 4 phút 26 giây
77 Trangluong 55 28.5 72.5 1 giờ 20 phút 29 giây
78 laitham79 57.5 26.5 72.5 1 giờ 22 phút
79 letanloi68 55 28.5 72.5 1 giờ 29 phút 58 giây
80 minhkhoa 60 24.25 72.25 1 giờ 15 phút 41 giây