Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
321 Phamtienkhoi 45 17.75 53.75 1 giờ 25 phút 18 giây
322 dangkhoa2006 37.5 23.5 53.5 54 phút 28 giây
323 ledangkhoi 40 21.25 53.25 1 giờ 13 phút 21 giây
324 minhmeomeo 40 21.25 53.25 1 giờ 27 phút 58 giây
325 tranhuulean 42.5 18.75 52.75 1 giờ 29 phút 58 giây
326 nguyendoanminhthanh 40 20.5 52.5 51 phút 44 giây
327 phamleminhkhue 37.5 22.5 52.5 1 giờ 27 phút 44 giây
328 nguyenkieuxuannhien 40 20.5 52.5 1 giờ 29 phút 58 giây
329 Ducanh2006HCM 37.5 22.25 52.25 28 phút 40 giây
330 khanhduy2603 45 16.25 52.25 38 phút 53 giây
331 dinhthithuhuong 40 20.25 52.25 47 phút 42 giây
332 Vieb556 40 20.25 52.25 1 giờ 5 phút 34 giây
333 tuankhai 45 16 52 46 phút 50 giây
334 phanminhhoang 45 16 52 48 phút 36 giây
335 gokien 35 24 52 1 giờ 29 phút 58 giây
336 VUTHINH10 40 19.75 51.75 1 giờ 16 phút 32 giây
337 lebaoanh2006 40 19.5 51.5 31 phút 7 giây
338 huynhhiendat 37.5 21.5 51.5 43 phút 57 giây
339 quan2032006 40 19.5 51.5 55 phút 44 giây
340 maiquyen107 40 19.5 51.5 1 giờ 6 phút 33 giây