Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
281 Quanglam 50 17.5 57.5 1 giờ 5 phút 26 giây
282 nguyentranhonganh 42.5 23.5 57.5 1 giờ 13 phút 33 giây
283 Ngan238 47.5 19.5 57.5 1 giờ 29 phút 58 giây
284 tdn53dth 42.5 23 57 50 phút 3 giây
285 hungnlg 50 17 57 56 phút 23 giây
286 Thuytien17 47.5 19 57 1 giờ 1 phút 32 giây
287 khangdang 50 17 57 1 giờ 23 phút 38 giây
288 vovinhan 47.5 18.75 56.75 53 phút 51 giây
289 httt1971 42.5 22.5 56.5 55 phút 51 giây
290 Happy2006 42.5 22.5 56.5 1 giờ 24 phút 47 giây
291 minhchau1997 40 24.5 56.5 1 giờ 26 phút 25 giây
292 THANHVINH28 42.5 22.5 56.5 1 giờ 29 phút 58 giây
293 thanhtung06 40 24.5 56.5 1 giờ 29 phút 58 giây
294 quachthanhtai 40 24.5 56.5 1 giờ 29 phút 58 giây
295 dotrantrungkien 40 24.25 56.25 1 giờ 5 phút 18 giây
296 anhduy2008 42.5 22.25 56.25 1 giờ 24 phút 58 giây
297 TRANDANGYENTHY 37.5 26 56 30 phút 49 giây
298 hoangthithuyquynh 45 20 56 52 phút 19 giây
299 huongtuyettran 42.5 22 56 1 giờ 6 phút 46 giây
300 maikhanh123 45 20 56 1 giờ 18 phút 18 giây