Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
21 tanphong 60 31 79 1 giờ 1 phút 34 giây
22 minhanhkostas 65 26.75 78.75 1 giờ 13 phút 5 giây
23 PHUBILL2017 65 26.5 78.5 1 giờ 26 phút 13 giây
24 dannytran 65 26.5 78.5 1 giờ 29 phút 58 giây
25 NGUYEN VO AN CHAU 62.5 28.25 78.25 1 giờ 29 phút 58 giây
26 leminhkhoi2007 62.5 28 78 46 phút 39 giây
27 thuhahonganh 60 30 78 56 phút 33 giây
28 Hong Nguyen 62.5 28 78 1 giờ 7 phút 42 giây
29 binbeobop 57.5 32 78 1 giờ 16 phút 10 giây
30 haiminh2006 60 30 78 1 giờ 22 phút 50 giây
31 chinamhang@yahoo.com 65 25.75 77.75 1 giờ 28 phút 53 giây
32 tuminh 65 25.5 77.5 1 giờ 26 phút 5 giây
33 nguyenphamngan 55 33.5 77.5 1 giờ 27 phút 27 giây
34 annadiep 57.5 31.5 77.5 1 giờ 29 phút 42 giây
35 lahoaidan 57.5 31 77 29 phút 39 giây
36 stella2304 60 29 77 46 phút 4 giây
37 Nguyễn Hoàng Quân 57.5 31 77 58 phút 10 giây
38 trinhdang 57.5 31 77 1 giờ 22 phút 1 giây
39 nguyenducanhkhoa 60 29 77 1 giờ 29 phút 23 giây
40 Khanhly 57.5 30.75 76.75 1 giờ 29 phút 58 giây