Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
421 nokyung20.06 35 13 41 41 phút 35 giây
422 ha.lion 32.5 15 41 47 phút 50 giây
423 minhhienbill 30 17 41 57 phút 7 giây
424 maihan2208 27.5 19 41 1 giờ 29 phút 58 giây
425 le.khanh 47.5 2.75 40.75 1 giờ 17 phút 58 giây
426 nhubeauty 37.5 10 40 32 phút 47 giây
427 Trananhtuan 27.5 18 40 51 phút 27 giây
428 thuongle 27.5 18 40 1 giờ 16 phút 53 giây
429 nguyenhaiyen 32.5 14 40 1 giờ 21 phút 27 giây
430 nguyendaonhauyen 27.5 17.25 39.25 50 phút 47 giây
431 Buinguyenthu2006 30 14.5 38.5 44 phút 14 giây
432 nguyengiahung06062006 35 9.5 37.5 4 phút 36 giây
433 hosonlam 22.5 19.5 37.5 1 giờ 29 phút 58 giây
434 ngotam432 27.5 15 37 30 phút 55 giây
435 NGUYENDANGKHANHLINH 27.5 15 37 57 phút 23 giây
436 sieuquay 35 8.75 36.75 1 giờ 29 phút 58 giây
437 nttmai1967 37.5 6.5 36.5 1 giờ 29 phút 58 giây
438 DANGTHAIBINH 45 0 36 13 phút 32 giây
439 nhandao06 22.5 18 36 52 phút 2 giây
440 vunguyentranlong 32.5 9.5 35.5 42 phút 46 giây