Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
261 Dan 42.5 24.75 58.75 1 giờ 6 phút 59 giây
262 Vudinhan 47.5 20.75 58.75 1 giờ 23 phút 28 giây
263 nhanleehoai 50 18.5 58.5 27 phút 7 giây
264 vuthithuy 42.5 24.5 58.5 52 phút 1 giây
265 phuongnhi1102 37.5 28.5 58.5 1 giờ 5 phút 30 giây
266 tranggiakhang 50 18.5 58.5 1 giờ 29 phút 37 giây
267 kimsang 42.5 24.5 58.5 1 giờ 29 phút 58 giây
268 Homin2017 47.5 20.5 58.5 1 giờ 29 phút 58 giây
269 trinhdanghuy 45 22 58 26 phút 49 giây
270 longcunny 45 22 58 49 phút 17 giây
271 Thanhmaicva 42.5 24 58 1 giờ 10 phút 23 giây
272 huyquynh 47.5 20 58 1 giờ 16 phút 29 giây
273 phamngocdangtam 42.5 24 58 1 giờ 18 phút 50 giây
274 linhdan 47.5 20 58 1 giờ 20 phút 58 giây
275 minhtriet1808 40 26 58 1 giờ 21 phút 1 giây
276 baonhubvm 45 22 58 1 giờ 22 phút 37 giây
277 sypeem 47.5 19.75 57.75 1 giờ 4 phút 53 giây
278 Zumiket 42.5 23.75 57.75 1 giờ 29 phút 58 giây
279 thaiminhlong 52.5 15.5 57.5 1 giờ 3 phút 46 giây
280 Quanglam 50 17.5 57.5 1 giờ 5 phút 26 giây