Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
21 Tranmanhhung 52.5 28 80.5 1 giờ 6 phút 41 giây
22 tranxuanminhchau 50 30.5 80.5 1 giờ 14 phút 46 giây
23 hoangmaikhanh 52.5 28 80.5 1 giờ 24 phút 54 giây
24 Davidtruong 57.5 22.75 80.25 1 giờ 18 phút 13 giây
25 vankhoi 50 29.75 79.75 1 giờ 23 phút 47 giây
26 nguyengialinh07 47.5 32 79.5 56 phút 1 giây
27 Tanvuong 45 34.5 79.5 1 giờ 27 phút 59 giây
28 thanhngochb 47.5 32 79.5 1 giờ 29 phút 58 giây
29 leducanh2505 47.5 31.5 79 26 phút 4 giây
30 minhanh07nvt 50 29 79 1 giờ 10 phút 20 giây
31 phamthaiminh 47.5 31.5 79 1 giờ 18 phút 16 giây
32 phamthuytrang 45 33.5 78.5 1 giờ 5 phút 39 giây
33 Quachvminh 47.5 31 78.5 1 giờ 24 phút
34 heovang2007 50 28 78 1 giờ 15 phút 54 giây
35 linhcau2006 47.5 30 77.5 46 phút 35 giây
36 nguyenthinga108qn@gmail.com 47.5 30 77.5 1 giờ 4 phút 36 giây
37 thuytrampt07 45 32.5 77.5 1 giờ 25 phút 18 giây
38 nhumai0205 47.5 30 77.5 1 giờ 29 phút 58 giây
39 nguyennhuhai 50 27 77 1 giờ 12 phút 25 giây
40 hynghiep185 47.5 29.5 77 1 giờ 20 phút 10 giây