Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
301 vominhkhoa 40 17.75 57.75 47 phút 40 giây
302 khanhlinh001 35 22.75 57.75 57 phút 7 giây
303 ankhanh2007 35 22.75 57.75 1 giờ 14 phút 30 giây
304 letrungnghia 37.5 20.25 57.75 1 giờ 15 phút 38 giây
305 ptphuonganh 35 22.5 57.5 58 phút 39 giây
306 phucuong 35 22.5 57.5 1 giờ 1 phút 46 giây
307 nguyenkha 42.5 15 57.5 1 giờ 5 phút 48 giây
308 putin2007 37.5 20 57.5 1 giờ 29 phút 58 giây
309 tranhoangnhan07 40 17.25 57.25 40 phút 28 giây
310 khanhlinhemma 40 17.25 57.25 57 phút 58 giây
311 hoangbaolan 40 17 57 1 giờ 3 phút 47 giây
312 ngochi 35 22 57 1 giờ 29 phút 32 giây
313 Yuki07 37.5 19.5 57 1 giờ 29 phút 58 giây
314 uyenminh2007 40 17 57 1 giờ 29 phút 58 giây
315 vudangdanh42 37.5 19.5 57 1 giờ 29 phút 58 giây
316 luumaiphuong2803 35 21.75 56.75 1 giờ 1 phút 55 giây
317 thanhlong01 37.5 19.25 56.75 1 giờ 19 phút
318 khanhngoc123 32.5 24.25 56.75 1 giờ 21 phút 58 giây
319 thanhhang 35 21.75 56.75 1 giờ 26 phút 47 giây
320 hominhtri 32.5 24 56.5 42 phút 26 giây