Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
221 thuylinh2007 37.5 25 62.5 1 giờ 29 phút 58 giây
222 SOCCOI 40 22.5 62.5 1 giờ 29 phút 58 giây
223 denta10 35 27.5 62.5 1 giờ 29 phút 58 giây
224 Khanhdan2007 40 22 62 50 phút 26 giây
225 quangtri2007 40 22 62 50 phút 36 giây
226 doanvietquang 40 22 62 51 phút 52 giây
227 VANLAM2007 37.5 24.5 62 53 phút 43 giây
228 ngoisao1302 37.5 24.5 62 1 giờ 24 phút 2 giây
229 dahuyen 37.5 24.5 62 1 giờ 26 phút 32 giây
230 tranphanminhkhue 32.5 29.5 62 1 giờ 26 phút 58 giây
231 HANGOCMAITRAM 42.5 19.5 62 1 giờ 28 phút 51 giây
232 KEVINKHOAPKB 40 21.75 61.75 45 phút 59 giây
233 nguyentrongvinh 40 21.5 61.5 1 giờ 2 phút 34 giây
234 diepthekhoi 40 21.25 61.25 40 phút 18 giây
235 huabaochau 40 21.25 61.25 1 giờ 1 phút 46 giây
236 nguyenheocon 37.5 23.75 61.25 1 giờ 29 phút 58 giây
237 nguyenngocminhhan 37.5 23.5 61 34 phút 39 giây
238 quynhnga2007 40 21 61 54 phút 57 giây
239 quynhanh19022007 37.5 23.5 61 56 phút 30 giây
240 thaomy27102007 37.5 23.5 61 1 giờ 4 phút 38 giây