Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
321 tonguyenthanhtruc 35 21.5 56.5 48 phút 40 giây
322 linhtom 35 21.5 56.5 54 phút 34 giây
323 dangquocphong 32.5 24 56.5 1 giờ 16 phút 32 giây
324 quocbao2105 35 21.25 56.25 34 phút 50 giây
325 thanhmai01 35 21.25 56.25 46 phút 47 giây
326 haphuong2007 27.5 28.75 56.25 1 giờ 12 phút 52 giây
327 hoangnhi 35 21 56 45 phút 45 giây
328 nguyenvukhoi 32.5 23.5 56 48 phút 41 giây
329 lisahotran 37.5 18.5 56 53 phút 46 giây
330 huynhdomylinh 32.5 23.5 56 1 giờ 11 phút 35 giây
331 heovang 32.5 23.5 56 1 giờ 29 phút 58 giây
332 LongSteve 30 25.75 55.75 1 giờ 20 phút 14 giây
333 BAOHY2112 35 20.5 55.5 36 phút 49 giây
334 gianghi2007 32.5 23 55.5 47 phút 23 giây
335 bichngoc07 32.5 23 55.5 55 phút 53 giây
336 TUNHUBAOTRAN 35 20.5 55.5 1 giờ 2 phút 14 giây
337 nguyennhuthienphuc 40 15.5 55.5 1 giờ 14 phút 59 giây
338 phamquangnhat0808 35 20 55 40 phút 34 giây
339 Lehoangdanh 35 20 55 1 giờ 2 phút 3 giây
340 DangKhoi 32.5 22.5 55 1 giờ 6 phút 8 giây