Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
501 tringuyen 27.5 10.5 38 30 phút 4 giây
502 minhkhanh001 30 8 38 1 giờ 25 phút 22 giây
503 phambahieu 25 12 37 42 phút 29 giây
504 nguyenankhanh 25 12 37 58 phút 46 giây
505 Beobeo 22.5 13.75 36.25 1 giờ 5 phút 11 giây
506 pgb2007 27.5 8.25 35.75 1 giờ 4 phút 39 giây
507 banhnguyenthuckhue 25 10.75 35.75 1 giờ 16 phút 11 giây
508 DUONGQUANGNHAN 30 5.25 35.25 9 phút 57 giây
509 Lpakhang 25 10.25 35.25 41 phút 51 giây
510 nguyenminhan2018 27.5 7.5 35 17 phút 18 giây
511 nguyenhuynhbaochau 30 5 35 22 phút 5 giây
512 baotran0202 22.5 12.5 35 32 phút 13 giây
513 xuannguyen 30 5 35 36 phút 51 giây
514 thuytrangpham 22.5 12.5 35 1 giờ 18 phút 40 giây
515 thiethao 22.5 12 34.5 36 phút 31 giây
516 phuthien 22.5 11.75 34.25 44 phút 46 giây
517 thienthach 25 9 34 30 phút 2 giây
518 minhquanTSN123 22.5 11.25 33.75 39 phút 25 giây
519 tinahi 20 13.75 33.75 1 giờ 12 phút 23 giây
520 vuhaquocan 25 8.5 33.5 1 giờ 29 phút 58 giây