Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
421 Thảo Hà 30 18 48 1 giờ 29 phút 58 giây
422 vohamyan 37.5 10.25 47.75 42 phút 56 giây
423 nguyengiahuongthuy 37.5 10.25 47.75 1 giờ 4 phút 55 giây
424 dobaolinh 32.5 15 47.5 41 phút 55 giây
425 katywong 27.5 20 47.5 1 giờ 3 phút 58 giây
426 tangchieukiet 35 12.5 47.5 1 giờ 28 phút 53 giây
427 huybin2007 32.5 14.75 47.25 40 phút 33 giây
428 dungbabylun123 30 17.25 47.25 1 giờ 13 phút 59 giây
429 thu030407 25 22.25 47.25 1 giờ 29 phút 58 giây
430 BAOTRAN911 25 22 47 25 phút 15 giây
431 nguyenbao07 35 12 47 1 giờ 5 phút 57 giây
432 quynhanhvan1234 32.5 14.5 47 1 giờ 8 phút 9 giây
433 nguyentrongnguyen 30 17 47 1 giờ 29 phút 58 giây
434 ducnguyen07 30 16.75 46.75 40 phút 22 giây
435 luuminhkhue 32.5 14.25 46.75 55 phút 10 giây
436 phamngocmai 35 11.75 46.75 1 giờ 4 phút 24 giây
437 supermodel2006 30 16.5 46.5 39 phút 13 giây
438 khoindn 20 26.5 46.5 53 phút 42 giây
439 LyNgoc18 27.5 19 46.5 1 giờ 1 phút 53 giây
440 nguyenthithanhvan 27.5 19 46.5 1 giờ 3 phút 50 giây