Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
361 Vanhiepvt 35 18.75 53.75 45 phút 3 giây
362 khoi21032007 30 23.75 53.75 1 giờ 29 phút 58 giây
363 manhbuichu 30 23.5 53.5 39 phút 51 giây
364 vohoanggiabao01 35 18.5 53.5 1 giờ 3 phút 53 giây
365 THUCANH 27.5 26 53.5 1 giờ 14 phút 11 giây
366 tranhuynhthuyan 35 18.5 53.5 1 giờ 28 phút 12 giây
367 tranngocminh0507 35 18.25 53.25 47 phút 28 giây
368 minh230907 32.5 20.75 53.25 1 giờ 15 phút 10 giây
369 Nguyenvuhamy 27.5 25.5 53 46 phút 33 giây
370 nguyenhaphuonganh 27.5 25.5 53 52 phút 5 giây
371 nguyenthidiepanh 35 18 53 1 giờ 1 phút 32 giây
372 Thuyhien 32.5 20.5 53 1 giờ 6 phút 30 giây
373 emlahocsinhlop5 32.5 20.5 53 1 giờ 24 phút 48 giây
374 phongken 32.5 20.25 52.75 1 giờ 1 phút 56 giây
375 khanhngoc24 32.5 20 52.5 44 phút 48 giây
376 duongngocuyenlam 35 17.5 52.5 45 phút 58 giây
377 plminhquan 30 22.5 52.5 51 phút 6 giây
378 phamhoangngan 32.5 20 52.5 1 giờ 2 phút 32 giây
379 thucai2007 27.5 25 52.5 1 giờ 25 phút 8 giây
380 nguyenquangvinh 35 17.25 52.25 1 giờ 29 phút 58 giây