Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
381 tranngocmyanh 32.5 19.5 52 25 phút 47 giây
382 tructri 30 22 52 1 giờ 4 phút 20 giây
383 ngocquynhhuong75 35 17 52 1 giờ 9 phút 21 giây
384 hachau2007 32.5 19.5 52 1 giờ 19 phút 7 giây
385 haquyen130376 30 22 52 1 giờ 24 phút 43 giây
386 vuvui 32.5 19.25 51.75 1 giờ 14 phút 37 giây
387 nguyenhuuthinh 32.5 19 51.5 41 phút 49 giây
388 PhucKhang140407 32.5 19 51.5 1 giờ 8 giây
389 prettyhoangha 37.5 14 51.5 1 giờ 17 phút 49 giây
390 ducthinh 32.5 19 51.5 1 giờ 29 phút 58 giây
391 truongkhoi07 32.5 19 51.5 1 giờ 29 phút 58 giây
392 phangiahuy 37.5 13.75 51.25 30 phút 57 giây
393 daomykhanh 35 16.25 51.25 59 phút 54 giây
394 Vodaidangkhanh 35 16.25 51.25 1 giờ 29 phút 58 giây
395 songngoc 32.5 18.5 51 47 phút 37 giây
396 Quynhlinh 30 20.75 50.75 31 phút 32 giây
397 hoaty2007 30 20.75 50.75 1 giờ 15 phút 23 giây
398 lethithienkim 35 15.5 50.5 1 giờ 11 phút 29 giây
399 nguyenngocgianghi 32.5 18 50.5 1 giờ 29 phút 5 giây
400 tranhuybao 32.5 17.5 50 43 phút 5 giây