Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
241 lephan1006 35 26 61 1 giờ 19 phút 59 giây
242 vothulan 35 26 61 1 giờ 21 phút 30 giây
243 Giaminhvc 42.5 18.5 61 1 giờ 29 phút 58 giây
244 BIBIDUCPHAT30052007 40 20.75 60.75 1 giờ 53 giây
245 vobaotran 45 15.75 60.75 1 giờ 28 phút 23 giây
246 trangchibao 32.5 28.25 60.75 1 giờ 29 phút 5 giây
247 Namphuong2007 35 25.5 60.5 26 phút 18 giây
248 minhkhanh101207 37.5 23 60.5 47 phút 13 giây
249 dangkhoa.vn 45 15.5 60.5 56 phút 17 giây
250 dinhhotuemy 35 25.5 60.5 57 phút 19 giây
251 dogiahan 35 25.5 60.5 59 phút 39 giây
252 Ngoleminh 35 25.5 60.5 1 giờ 8 phút 1 giây
253 TRamtruong 35 25.5 60.5 1 giờ 10 phút 23 giây
254 hatrang4c2thd 37.5 22.75 60.25 11 phút 28 giây
255 airplane 35 25 60 38 phút 54 giây
256 dieuthihuyen 30 30 60 50 phút 43 giây
257 quynhanh71107 35 25 60 58 phút 47 giây
258 dinhthaonhan 37.5 22.5 60 1 giờ 2 phút 3 giây
259 SUNNIE 40 20 60 1 giờ 8 phút 11 giây
260 BUINGUYENANHHANG 40 20 60 1 giờ 21 phút 12 giây