Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
401 gokien 35 14.5 49.5 1 giờ 29 phút 58 giây
402 nguyengiap 40 9.25 49.25 45 phút 43 giây
403 huynhtrongnguyen 35 14 49 31 phút 8 giây
404 PhamNguyenBichNgoc 30 19 49 43 phút 58 giây
405 thaoanh1711 32.5 16.5 49 1 giờ 10 phút
406 lenguyenthaonguyen 27.5 21.5 49 1 giờ 10 phút 49 giây
407 Thaonhi 30 19 49 1 giờ 29 phút 58 giây
408 Nguyenbinhkhang 35 14 49 1 giờ 29 phút 58 giây
409 quangnghi 30 18.75 48.75 1 giờ 1 phút 24 giây
410 dothanhson 37.5 11 48.5 38 phút 9 giây
411 Namthai 35 13.5 48.5 1 giờ 13 phút 57 giây
412 chule123 32.5 16 48.5 1 giờ 25 phút
413 lynguyenthuky 32.5 16 48.5 1 giờ 27 phút 57 giây
414 jerryquach 30 18.25 48.25 1 giờ 18 phút 9 giây
415 thuyvan2017 30 18.25 48.25 1 giờ 29 phút 58 giây
416 minhdao2801 25 23 48 19 phút 8 giây
417 leminhkhoa07 32.5 15.5 48 48 phút 34 giây
418 hangocphuong 25 23 48 1 giờ 5 phút 54 giây
419 tantam2007 27.5 20.5 48 1 giờ 22 phút 27 giây
420 kiendo 27.5 20.5 48 1 giờ 29 phút 58 giây