Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
41 myha642007 45 32 77 1 giờ 23 phút 9 giây
42 nguyenthenhatminh 45 32 77 1 giờ 29 phút 58 giây
43 chinghia 50 26.5 76.5 48 phút 52 giây
44 phuonglinh2007 47.5 29 76.5 1 giờ 13 phút 9 giây
45 Daudinhhoang 50 26.5 76.5 1 giờ 13 phút 59 giây
46 phamkien 47.5 29 76.5 1 giờ 29 phút 58 giây
47 hoangvy 45 31 76 31 phút 11 giây
48 huynhthuysongthu 42.5 33.5 76 51 phút 48 giây
49 PHUCNGUYEN0602 57.5 18.5 76 1 giờ 6 phút 47 giây
50 khanhlinh2018 50 26 76 1 giờ 14 phút 6 giây
51 tdkhoinguyen 45 31 76 1 giờ 24 phút 27 giây
52 quynhanh2007 47.5 28.5 76 1 giờ 29 phút 58 giây
53 namkhoi 47.5 28.25 75.75 14 phút
54 Nguyenminhhue 47.5 28 75.5 1 giờ 21 phút 35 giây
55 khanhhan 50 25.25 75.25 1 giờ 8 phút 55 giây
56 dth144 47.5 27.5 75 37 phút 9 giây
57 Anh_Thu 50 25 75 1 giờ 2 phút 29 giây
58 vinhkhanh2007 47.5 27.5 75 1 giờ 15 phút 25 giây
59 tridung1357 47.5 27.5 75 1 giờ 28 phút 17 giây
60 quangminhbill 42.5 32 74.5 1 giờ 14 phút 45 giây