Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
341 BUUTRUNG 30 25 55 1 giờ 8 phút 44 giây
342 nguyenngockhadi 35 20 55 1 giờ 14 phút 50 giây
343 huynhgiaphuc 35 20 55 1 giờ 27 phút 33 giây
344 hathaianh 40 14.75 54.75 39 phút 44 giây
345 trancatthiennhi2007 32.5 22.25 54.75 40 phút 58 giây
346 vylee 35 19.75 54.75 1 giờ 23 phút 11 giây
347 hoanglongts25 32.5 22 54.5 30 phút 30 giây
348 anhthu2017 37.5 17 54.5 50 phút 57 giây
349 tlthanhtam 27.5 27 54.5 52 phút 12 giây
350 Lenguyenvuonghoan 30 24.5 54.5 56 phút 7 giây
351 thanhnhan011207 40 14.5 54.5 1 giờ 16 phút 15 giây
352 lebaokhoi 37.5 16.75 54.25 1 giờ 29 phút 58 giây
353 thyvan 32.5 21.5 54 27 phút 13 giây
354 vutrunghieu 32.5 21.5 54 41 phút 46 giây
355 trannguyenhoangnam 32.5 21.5 54 42 phút 30 giây
356 nguyenngocanhthi 37.5 16.5 54 51 phút 15 giây
357 trantrucchi81 35 19 54 1 giờ 9 phút 48 giây
358 dinhthanhthai 37.5 16.5 54 1 giờ 17 phút 53 giây
359 leminhkhoi07 37.5 16.5 54 1 giờ 18 phút 55 giây
360 nguyenthanhmai 35 19 54 1 giờ 23 phút 19 giây