Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
441 gautram 32.5 14 46.5 1 giờ 5 phút 32 giây
442 tranvietkhoa 30 16.5 46.5 1 giờ 16 phút 7 giây
443 phamanhthu 32.5 13.75 46.25 1 giờ
444 khanh1hatuan 27.5 18.75 46.25 1 giờ 7 phút 33 giây
445 latringuyen 32.5 13.75 46.25 1 giờ 29 phút 58 giây
446 buituanphong 32.5 13.5 46 50 phút 17 giây
447 hoangphu1402 20 26 46 54 phút 10 giây
448 minhanh1 30 16 46 1 giờ 18 phút 35 giây
449 khanhlinh10042007 30 16 46 1 giờ 20 phút 51 giây
450 Khanghuynh 30 16 46 1 giờ 23 phút 57 giây
451 talekhanhhuyen 30 15.75 45.75 33 phút 19 giây
452 vietphuc2007 30 15.75 45.75 1 giờ 28 phút 48 giây
453 minhthule 30 15.5 45.5 58 phút 30 giây
454 khoiminhnguyen 30 15.25 45.25 1 giờ 2 phút 42 giây
455 xuyennguyenthi 32.5 12.5 45 49 phút 25 giây
456 baohung1 27.5 17.5 45 1 giờ 13 phút 2 giây
457 thuyanh2007 30 15 45 1 giờ 26 phút 20 giây
458 vuonganh 32.5 12.25 44.75 34 phút 5 giây
459 nguyentranthaonhi 32.5 12 44.5 1 giờ 1 phút 17 giây
460 trannguyencuong07 30 14 44 52 phút 5 giây