Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
281 vulethaithuy 40 18.5 58.5 37 phút 42 giây
282 nhatvy07 37.5 21 58.5 48 phút 5 giây
283 Nguyenvanhung 37.5 21 58.5 57 phút 47 giây
284 hoangkimtu 32.5 26 58.5 1 giờ 5 phút 54 giây
285 minhthai1132007 37.5 21 58.5 1 giờ 14 phút 37 giây
286 theviet 37.5 21 58.5 1 giờ 15 phút 23 giây
287 BuiNhat 37.5 21 58.5 1 giờ 17 phút 47 giây
288 anbinhbaby 42.5 15.75 58.25 1 giờ 18 phút 6 giây
289 haithanhp 40 18 58 48 phút 53 giây
290 huynhvovietduc 37.5 20.5 58 58 phút
291 nguyenquoctuan 32.5 25.5 58 1 giờ 14 phút 33 giây
292 hohoanganh 40 18 58 1 giờ 15 phút 1 giây
293 baongoc2007 32.5 25.5 58 1 giờ 16 phút 49 giây
294 Bichchau 40 18 58 1 giờ 16 phút 54 giây
295 bachnamtan 30 28 58 1 giờ 24 phút 22 giây
296 LINH123456 40 18 58 1 giờ 24 phút 27 giây
297 KhanhLinh07 42.5 15.5 58 1 giờ 26 phút 42 giây
298 lequynhanh01 35 23 58 1 giờ 29 phút 58 giây
299 minhnhat1801 37.5 20.25 57.75 34 phút 54 giây
300 vominhkhoa 40 17.75 57.75 47 phút 40 giây