Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
101 Sydney 37.5 34 71.5 1 giờ 22 phút 54 giây
102 huonglan 50 21.25 71.25 58 phút 35 giây
103 quangminhhuy 47.5 23.75 71.25 1 giờ 8 phút 37 giây
104 phanhieuminh 47.5 23.75 71.25 1 giờ 13 phút 15 giây
105 thaiduong3108 42.5 28.5 71 57 phút 19 giây
106 MadBoGaming 45 26 71 1 giờ 2 phút 12 giây
107 kimlnt 45 26 71 1 giờ 17 phút 26 giây
108 Buihuynhthuyanh 42.5 28 70.5 55 phút 14 giây
109 dong1808 42.5 28 70.5 1 giờ 2 phút 12 giây
110 nguyenlebaochau 47.5 23 70.5 1 giờ 5 phút 28 giây
111 songthu2007 42.5 28 70.5 1 giờ 5 phút 31 giây
112 toannnnmm 45 25.5 70.5 1 giờ 5 phút 45 giây
113 nguyenlinhnhien 50 20.5 70.5 1 giờ 12 phút 14 giây
114 zinzinngockhanh 40 30.5 70.5 1 giờ 27 phút 34 giây
115 xuanmai001 42.5 28 70.5 1 giờ 28 phút 2 giây
116 trieuminhdung 40 30 70 41 phút 23 giây
117 trantran 42.5 27.5 70 1 giờ 1 giây
118 binhthanh230675 40 30 70 1 giờ 1 phút 18 giây
119 thanhnhantdn2018 42.5 27.5 70 1 giờ 12 phút 46 giây
120 quangminh18052005 45 24.75 69.75 55 phút 32 giây