Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
121 thanhanmia 40 29.5 69.5 56 phút 57 giây
122 phamngockhanhlinh 42.5 26.5 69 23 phút 29 giây
123 Lebuianhthu 42.5 26.5 69 37 phút 10 giây
124 khanhlinh565 40 29 69 39 phút 41 giây
125 linhnp 42.5 26.5 69 52 phút 39 giây
126 haidang2912 42.5 26.5 69 54 phút 49 giây
127 chaunguyen 47.5 21.5 69 1 giờ 1 phút 1 giây
128 danttn 42.5 26.5 69 1 giờ 16 phút 3 giây
129 phankhiem 37.5 31.5 69 1 giờ 21 phút 39 giây
130 nguyenbach 42.5 26.5 69 1 giờ 29 phút 58 giây
131 Tranthiennhan 45 23.5 68.5 7 phút 9 giây
132 trannguyenphuongnghi 47.5 21 68.5 1 giờ 8 phút 38 giây
133 namtranbaongan 42.5 26 68.5 1 giờ 26 phút 23 giây
134 minhkhoi902 42.5 26 68.5 1 giờ 29 phút 57 giây
135 TungNguyen 47.5 20.75 68.25 1 giờ 15 phút 26 giây
136 luongmymy 35 33 68 41 phút 20 giây
137 nguyenminhtri0701 45 23 68 42 phút 36 giây
138 lenguyentramanh 42.5 25.5 68 1 giờ 16 phút 57 giây
139 hoangphu 47.5 20.5 68 1 giờ 25 phút 46 giây
140 phuonganh05 40 28 68 1 giờ 29 phút 9 giây