Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
61 khanhhung 47.5 27 74.5 1 giờ 15 phút 22 giây
62 Tahoanganhthu 40 34.5 74.5 1 giờ 17 phút 40 giây
63 buiducvinh 45 29.25 74.25 1 giờ 2 giây
64 nguyennghi 42.5 31.5 74 45 phút 53 giây
65 thutrang97 47.5 26.5 74 1 giờ 15 phút 53 giây
66 nguyenngocphuongmai 45 29 74 1 giờ 21 phút 38 giây
67 thienkimnguyen 42.5 31.25 73.75 46 phút
68 teonguyen 45 28.5 73.5 37 phút 42 giây
69 tom100 50 23.5 73.5 1 giờ 20 phút 8 giây
70 nguyenthikimchi 52.5 21 73.5 1 giờ 24 phút 9 giây
71 baongan2007 42.5 31 73.5 1 giờ 24 phút 56 giây
72 truongtinhvan 42.5 30.75 73.25 1 giờ 14 phút 20 giây
73 HUYMINH 42.5 30.5 73 47 phút
74 volegiahan 52.5 20.5 73 1 giờ 5 phút 2 giây
75 phanhoaian01 45 28 73 1 giờ 5 phút 20 giây
76 Lisanguyen 50 23 73 1 giờ 9 phút 32 giây
77 nguyengiabaoA 47.5 25.5 73 1 giờ 13 phút 19 giây
78 banhtay 50 23 73 1 giờ 26 phút 53 giây
79 hoangvanthu 40 32.5 72.5 55 phút 5 giây
80 Hotanphuc 45 27.5 72.5 1 giờ 17 phút 2 giây