Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
161 mybinh28 40 26.5 66.5 1 giờ 14 phút 21 giây
162 phanquangminh 37.5 29 66.5 1 giờ 25 phút 51 giây
163 ngocthienan2007 37.5 29 66.5 1 giờ 29 phút 58 giây
164 nguyenducminh2007 42.5 23.5 66 -1 giờ -16 phút -55 giây
165 kieuphong 40 26 66 56 phút 26 giây
166 danchau2007 45 21 66 57 phút 45 giây
167 khanhngoc07 42.5 23.5 66 1 giờ 9 phút 56 giây
168 trankimlong5b 40 26 66 1 giờ 10 phút 25 giây
169 vuongtranchi 42.5 23.5 66 1 giờ 13 phút 23 giây
170 leexinhui 40 26 66 1 giờ 13 phút 46 giây
171 kieumy2007 40 26 66 1 giờ 20 phút 22 giây
172 baolan2007 35 31 66 1 giờ 29 phút 58 giây
173 phamtueminh 45 20.5 65.5 51 phút 15 giây
174 nguyenngocthuytien 37.5 28 65.5 1 giờ 5 phút 12 giây
175 kenbonny 35 30.5 65.5 1 giờ 6 phút 7 giây
176 huyentran82us 40 25.5 65.5 1 giờ 8 phút 23 giây
177 hangan07 37.5 28 65.5 1 giờ 10 phút 8 giây
178 samtom437 40 25.5 65.5 1 giờ 14 phút 46 giây
179 nguyenduynguyen 42.5 23 65.5 1 giờ 21 phút 27 giây
180 lethanhthuyduong 45 20.25 65.25 1 giờ 16 phút 15 giây