Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
521 quangthang 22.5 10.5 33 1 giờ 17 phút 9 giây
522 GiangNguyen07 22.5 10 32.5 12 phút 26 giây
523 Tinale 22.5 9.75 32.25 27 phút 1 giây
524 hoangthanhlim 20 12 32 27 phút 17 giây
525 Nam2007 25 7 32 1 giờ 1 phút 37 giây
526 nguyenngocminh2007 25 6.5 31.5 22 phút 37 giây
527 minhhoang01 22.5 7.75 30.25 59 phút 57 giây
528 phanbaochau 20 10 30 45 phút 42 giây
529 minhanh07 22.5 7.25 29.75 55 phút 39 giây
530 Vanquyen247 20 8.75 28.75 56 phút 13 giây
531 Thuan562007 22.5 4.75 27.25 20 phút 6 giây
532 minhnhat2007 15 8.25 23.25 1 giờ 29 phút 58 giây
533 anhpham2018 22.5 0 22.5 9 phút 28 giây
534 dungthu2 20 0 20 4 phút 53 giây
535 tran.vinh.khang 15 5 20 21 phút 14 giây
536 buiquynhanh07 17.5 2 19.5 1 giờ 10 phút 41 giây
537 Nguyentrananhkhoa 12.5 4 16.5 31 phút 22 giây
538 Nguyenhoankimngan 15 1.25 16.25 11 phút 42 giây