Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
81 Leminhduy 42.5 30 72.5 1 giờ 28 phút 12 giây
82 trannamanh2007 47.5 25 72.5 1 giờ 29 phút 58 giây
83 maikhanhlinh 45 27.5 72.5 1 giờ 29 phút 58 giây
84 lenamphuong 47.5 24.75 72.25 51 phút 49 giây
85 MAIDIEM 42.5 29.5 72 46 phút 39 giây
86 baokhoi 47.5 24.5 72 1 giờ 6 phút 57 giây
87 huangocvan 42.5 29.5 72 1 giờ 13 phút 46 giây
88 minhtam012007 45 27 72 1 giờ 15 phút 53 giây
89 hoangkhang123 40 32 72 1 giờ 16 phút 59 giây
90 Nhat 40 32 72 1 giờ 24 phút 47 giây
91 baonhitdn02 47.5 24.5 72 1 giờ 29 phút 58 giây
92 tranthientrihcm 45 26.75 71.75 1 giờ 18 phút 38 giây
93 minhchinh 42.5 29 71.5 39 phút 49 giây
94 labaotran 45 26.5 71.5 59 phút 53 giây
95 chau44nvx 42.5 29 71.5 1 giờ 3 phút 19 giây
96 nguyenkhanhchi 40 31.5 71.5 1 giờ 9 phút 42 giây
97 phamluankhang2007 45 26.5 71.5 1 giờ 11 phút 25 giây
98 thaophuongali 45 26.5 71.5 1 giờ 11 phút 36 giây
99 dangchauanh 40 31.5 71.5 1 giờ 19 phút 15 giây
100 Voanhphuc 47.5 24 71.5 1 giờ 20 phút 21 giây