Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
141 hoangquan2007 42.5 25.5 68 1 giờ 29 phút 58 giây
142 youthinvest 40 27.75 67.75 49 phút 15 giây
143 tpquy.com 40 27.75 67.75 1 giờ 22 phút 48 giây
144 vuduytuan 50 17.75 67.75 1 giờ 28 phút 46 giây
145 chippham 40 27.5 67.5 22 phút 35 giây
146 nguyenquynhanh2007 37.5 30 67.5 28 phút 20 giây
147 EmilyDinh 45 22.5 67.5 30 phút 51 giây
148 windbmt@yahoo.com 40 27.5 67.5 1 giờ 17 phút 24 giây
149 giaphu001 40 27.5 67.5 1 giờ 19 phút 18 giây
150 tonynguyen 45 22.5 67.5 1 giờ 21 phút 58 giây
151 nguyendinhthucnguyen 45 22.5 67.5 1 giờ 27 phút 44 giây
152 anh.0103 42.5 25 67.5 1 giờ 29 phút 58 giây
153 ngocanh787 37.5 30 67.5 1 giờ 29 phút 58 giây
154 supermvk 45 22 67 20 phút 51 giây
155 phamquynhanh2007 40 27 67 53 phút 49 giây
156 buimaianh 35 32 67 1 giờ 5 phút 11 giây
157 tonyyang03 40 27 67 1 giờ 15 phút 14 giây
158 nguyenminhtuldc 47.5 19.5 67 1 giờ 29 phút 58 giây
159 hoangvubaongoc 40 26.75 66.75 1 giờ 8 phút 58 giây
160 nguyenchituong2007 35 31.5 66.5 31 phút 49 giây